Seleccionar página
Activitats Complementàries

act_01

DEPARTAMENTS

Moodle

moodle-portable

Gestió TIC

HELP

Administració i gestió

Enllaç departament http://administratiusdelafoia.blogspot.com.es/ Assignatures TÉCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA 1er CURS

 • Comunicació empresarial i atenció al client
 • Operacions administratives de compravenda
 • Empresa i Administració
 • Tractament informátic de la informació
 • Tècnica comptable
 • Anglés
 • Formació i Orientació Laboral

2º CURS

 • Operacions administratives de recursos humans
 • Tractament de la documentació comptable
 • Empresa en l’aula
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
 • Anglés Técnic
 • Formació en centres de treball

CICLE SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 1er CURS

 • Gestió de la documentació jurídica y empresarial
 • Recursos Humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimática y procés de la informació
 • Procés Integral de la activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglés
 • Formació i Orientació laboral

2º CURS

 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financiera
 • Contabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Anglés Técnic
 • Proyecte d’Administració i Finances
 • Formació en Centres de Treball

1º PCPI

 • Mòdul 1: Tècniques administratives básiques d’oficina
 • Mòdul 2: Operacions básiques de comunicació
 • Mòdul 3: Reproducció i archiu
 • Àmbit socio-lingüístic: [Llengua][Ciències Socials]
 • Àmbit científic-matemàtic: [Matemàtiques][Ciències]
 • Formació i Orientació Laboral
 • Prevenció de riscos laborals

2º PCPI

 • Àmbit científic-Tècnic
 • Àmbit soci-lingüístic
 • Àmbit específic
Anglés
Biologia

Enllaços departament http://naturalezaenlafoia.blogspot.com.es http://biogeonatura.wordpress.com http://lafoiacmc.blogspot.com.es Assignatures

 • Ciències Naturals [1r ESO] [Cada dos cursos]
 • Ciències Naturals [2n ESO] [Cada dos cursos]
 • Biologia i Geologia  [3r ESO] [Especialment estudiem Biologia Humana]
 • Laboratori de Biologia i Geologia [3r ESO] [Pràctiques de laboratori]
 • Biologia i Geologia  [4t ESO]
 • Biologia i Geologia  [1r Batxillerat]
 • Ciències per al món contemporani [1r Batxillerat] [Cada dos cursos]
 • Biologia [2n de batxillerat]
 • Ciències de la Terra i el medi ambient [2n de batxillerat]
 • Biologia humana [2n de batxillerat
Cultura Clàssica

OBJECTIU

Conéixer les llengues i el món clàssic.

ASSIGNATURES

Llatí [4º ESO,1º y 2º Batxillerat] Grec [1º y 2º Batxillerat] Cultura clàssica [3º ESO]

Educació física

OBJECTIU

Dónar a conéixer tot el que es referix  al món de la activitat física i l’esport, en tots els seus àmbits i modalitats, per a crear hàbits i ferramentes que els alumnes puguen utilitzar en el seu temps lliure.

La pràctica serà l’eix principal de l’assignatura, como una forma de conéixer, refermar i en el cas d’alguns aprenentatges crear les bases, perquè els alumnes aprofundisquen en aquells continguts que els resulten més atractius.

ASSIGNATURES

Educació Física

Fabricació mecànica

ASSIGNATURES

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA. 1º CURS MÒDULS FORMATIUS:

 1. Interpretació gràfica.
 2. Definició de processos de mecanitzat, conformat i muntatge.
 3. Execució de processos de fabricació.
 4. Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
 5. Verificació de productes.
 6. Formació y orientació laboral.
 7. Anglés.

2º CURS MÒDULS FORMATIUS:

 1. Mecanitzat per control numèric.
 2. Fabricació assistida per ordinador ( CAM ).
 3. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 4. Programació de la producció.
 5. Empresa i iniciativa emprenedora.
 6. Anglés.
 7. Formació en el centre de treball ( FCT ).
 8. Proyecte de fabricació de productes mecànics.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: MECANITZAT. 1º CURS MÒDULS FORMATIUS:

 1. Processos de mecanitzat.
 2. Metodologia i assajos
 3. Fabricació per arrancada de borumballa.
 4. Interpretació gràfica.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Anglés.

2º CURS MÒDULS FORMATIUS:

 1. Mecanitzat per control numérico.
 2. Fabricació per abrasió, electroerosión, tall i conformat i per processos especials.
 3. Sistemes automatitzats.
 4. Empresa i iniciativa emprenedora.
 5. Anglés.
 6. Formació en centre de treball ( FCT ).

OPTATIVES EN ESO: 3º d’ESO

 1. Màquines i ordinadors.

4º d’ESO

 1. Mecanitzat i automatismes.

PCPI 1º CURS MÒDULS FORMATIUS:

 1. Operacions de fabricació.
 2. Operacions de muntatge.
 3. Àmbit Lingüístic Social.
 4. Àmbit Científic Matemàtic.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Prevenció de riscos laborales y Qualitat Mediambiental.

2º CURS MÒDULS FORMATIUS:

 1. Processos per arrancada de borumballa.
 2. Preparació y programació de màquines i sistemesd’arrancada de borumballa.
 3. Prevenció de riscos laborals.
 4. Àmbit de comunicació.
 5. Àmbito social.
 6. Àmbito científic-matemátic.

 ENLLAÇOS DEL DEPARTAMENT

http://lafoiametal.blogspot.com.es http://juanmametal.blogspot.com.es

FCT

OBJETIVO

Realizar todo lo concerniente al módulo de FCT en empresas de la comarca. Búsqueda de empresas, entrevistas, información al empresario y realización de la documentación administrativa, para todos los niveles de formación profesional del IES.

Formación en centros de trabajo:

Se trata de realizar formación práctica en las empresas, a lo largo de 150 horas (PCPI) ó 400 horas (grados medios y superiores).

Filosofia

ASSIGNATURES

 • Valors Ètics
 • Filosofia [1r Batxillerat]
 • PSicologia [2n Batxillerat]
 • Història de la filosofia [2n de Batxillerat]

 

Física i Química

ASSIGNATURES

 • FÍSICA I QUÍMICA [3º ESO]
 • FÍSICA I QUÍMICA [4º ESO]
 • FÍSICA I QUÍMICA [1º BATXILLERAT]
 • QUÍMICA [2º BATXILLERAT]
 • FÍSICA [2º BATXILLERAT]
 • CIÈNCIES DE LA NATURALESA [1º ESO]

ENLLAÇOS DEL DEPARTAMENT

http://www.fqieslafoia.blogspot.com.es

Francés

OBJECTIU

L’assignatura de francés dóna una especial rellevància a les quatre destreses però per damunt de tot a l’expressió oral i se centra en desenrotllar en els alumnes la capacitat per a aconseguir interactuar.

ASSIGNATURES

 • Frances primer idioma
 • Frances segon idioma
FOL
Geografia i Història

OBJECTIU

Els objetius didàctics de l’assignatura son l’adquisició de nocions imprescindible tant en Història com en Geografia i Art.

ASSIGNATURES

 • Ciències Socials [1° – 2° ESO]
 • Geografia [3º ESO]
 • Història [4º ESO]
 • Història Contemporània [1º Batxiller]
 • Història d’Espanya [2º Batxiller]
 • Geografia [optativa 2º Batxiller]
 • Història de l’Arte [optativa 2º Batxiller]
Informàtica
Llengua castellana

ASSIGNATURES

 • Llengua Castellana y Literatura [1º ESO]
 • Llengua Castellana y Literatura [2º ESO]
 • Llengua Castellana y Literatura [3º ESO]
 • Llengua Castellana y Literatura [4º ESO]
 • Llengua Castellana y Literatura [1º Batxiller]
 • Llengua Castellana y Literatura [2º Batxiller]
Matemàtiques

ASSIGNATURES

 • Matemàtiques [1º, 2º y 3º de ESO]
 • Taller de matemàtiques [1º y 2º de ESO]
 • Matemàtiques A [4º de ESO]
 • Matemàtiques B [4º de ESO]
 • Matemàtiques I [1º de Batxiller]
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I [1º de Batxiller]
 • Matemàtiques II[2º de Batxiller]
 • Matemàtiques aplicades a les Cièncias Socials II [2º de Batxiller]
Música
Orientació

Acceso a ORIENTALINE

Religió
Tecnologia

OBJECTIU

La Tecnologia de l’ESO té un 50% de teoria (materials, mecànica, electricitat, dibuix tècnic…) i un 50% de pràctica (elaboració de maquetes i de les memòries tècniques explicant com s’han realizat).

ASSIGNATURES

 • Tecnologia 1º ESO (obligatòria)
 • Tecnologia 3º ESO (obligatòria)
 • Tecnologia 4º ESO (optativa)
 • Tecnologia Industrial I (optativa, en el batxillerat científic tecnològic)
 • Tecnologia Industrial II (optativa, en el batxillerat científic tecnològic)
 • Dibuix Tècnic I (batxillerat científic tecnològic)
 • Dibuix Tècnic II (batxillerato científic tecnològic)

ENLLAÇ DEL DEPARTAMENT

Anar

Valencià

OBJECTIU

L’objectiu principal és el coneixement de la llengua pròpia per convertir-la en un instrument útil de comunicació i, al mateix temps, en centrem en oferir coneixements de literatura i de cultura.

ASSIGNATURES

 • VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • LITERATURA UNIVERSAL [2N BATXILLER]
 • TALLER DE VALENCIÀ [PRIMER CICLE ESO]

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest

Share This