Seleccionar página

En aquest post tractarem d’aclarir els dubtes més freqüents en relació amb la vaga d’alumnes convocada per al proper dia 14 de novembre de 2018, encara que si teniu qualsevol altra qüestió, podeu adreçar-vos al vostre tutor o tutora o a qualsevol membre de l’equip directiu.

En primer lloc, cal aclarir que tècnicament els alumnes no tenen dret a ‘vaga’ com a tal, sinó que, en el seu cas, s’anomena ‘dret de reunió que implique inassistència a classe’. Dit açò, per simplicitat, seguirem parlant de dret a ‘vaga’.

Què normativa regula el dret a ‘vaga’ dels alumnes?

Per a qui li agrade consultar la normativa, aquest dret està regulat en el DECRET 39/2008, que ha sigut modificat per la Sentència 900/2012 del TSJ, refrendada per cassació per la Sentència 5389/2014 del TS.

Qui pot fer vaga?

Només poden fer vaga els alumnes d’FP Bàsica, 3r d’ESO o els cursos superiors. En cap cas la normativa reconeix aquest dret als alumnes de primer i segon d’ESO.

Quins requisits cal complir per poder fer vaga?

Hi ha dos requisits que cal de complir per poder exercir el dret a vaga (a més de no ser alumne de primer o segon d’ESO):

  1. Que hi haja més de 20 alumnes (en tot el centre) que avalen la convocatòria.
  2. Informar al centre segons el procediment establert al RRI amb un mínim de 5 dies naturals (dissabte i diumenge compten) d’antelació.

Quin és el procediment per comunicar la decisió col·lectiva d’inassistència a classe?

En cada curs, un representant dels alumnes (el delegat, per exemple) confeccionarà un document en el que constarà:

  1. El curs
  2. El dia que no assistiran a classe
  3. El llistat d’alumnes que no assistiran (amb nom i cognoms)
  4. Observacions, si cal (es poden fer constar els motius de la decisió col·lectiva d’inassistència a classe).

Aquest document s’entregarà en la secretaria del centre en horari de secretaria perquè se li done registre d’entrada i poder acreditar que s’ha presentat abans que finalitze el termini.

Quines conseqüències té la no assistència a classe?

En cas que es complisquen els requisits esmentats, la no assistència a classe serà considerada a tots els efectes una falta justificada i serà tractada pel professor corresponent com a tal, i en cap cas serà objecte de sanció disciplinària.

Els alumnes que no comuniquen la seua participació en el termini establert o estiguen matriculats en primer o segon d’ESO tindran una falta sense justificar amb les conseqüències acadèmiques o disciplinàries que tal cosa puga implicar en el seu cas. El mateix passaria si no hi ha un mínim de 20 alumnes en tot el centre que avalen la convocatòria.

I els alumnes que no fan vaga?

El centre garantirà als alumnes que no fan vaga el seu dret d’assistir a classe i de romandre degudament atesos. Cal considerar que la decisió de fer vaga és una decisió legítima, però personal i unilateral, raó per la qual els professors no tenen obligació de modificar la seua programació d’aula per al dia. No obstant això, es donaran les mateixes garanties que davant qualsevol altra falta justificada com podria ser una malaltia, per exemple.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest

Share This